Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018 mogen de gegevens die via SyndicusOnline beschikbaar worden gesteld niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die verband houden met de uitoefening van de rechten verbonden aan de mede-eigendom.